• Jste lékař a potřebujete webové stránky pro svojí ordinaci?

    Jste lékař a potřebujete webové stránky pro svojí ordinaci?

    Nabízíme profesionální webové stránky pro prezentaci Vaší ordinace. Veškeré prezentace děláme s responsivním designem, který se přizpůsobí tabletu, mobilu a PC.

  • Potřebujete poradit?

    Potřebujete poradit?

    Zavolejte nám v čase 9:00 - 15:00 a ihned se Vám budeme věnovat.

MIT LICENCE - Concrete5 - www.concrete5.org

 

Anglické originální znění licenčního ujednání k redakčnímu systému:

The MIT License
Copyright © 2008, Concrete CMS Inc.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the “Software”), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

 

České znění licenčního ujednání k redakčnímu systému:

MIT licence
Copyright © 2008, Concrete CMS Inc.

Tímto se jakékoli osobě, která získá kopii tohoto softwaru a souvisejících souborů s dokumentací („software“) uděluje zdarma oprávnění nakládat se softwarem bez omezení, včetně neomezeného práva k používání, kopírování, úpravám, slučování, publikování, distribuce, poskytování sublicencí, případně prodeje kopií softwaru a povolení stejně jednat pro osoby, jímž je tento software poskytnut, a to za následujících podmínek:


Ve všech kopiích nebo zásadních součástech softwaru musí být vložena výše uvedená poznámka o vlastníkovi autorských práv.


SOFTWARE SE POSKYTUJE „JAK JE“, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÉ ČI ODVOZENÉ, VČETNĚ, AVŠAK NIKOLI VÝHRADNĚ, ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ KONKRÉTNÍ ÚČEL A NEPORUŠENÍ JAKÝCHKOLI PŘEDPISŮ. AUTOŘI ČI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV NENESOU ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ZODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI NÁROKY NEBO ŠKODY ČI JINÝ DRUH ZODPOVĚDNOSTI, AŤ UŽ NA SMLUVNÍM ZÁKLADĚ, V DŮSLEDKU PŘEČINU ČI JINÝM ZPŮSOBEM, PRAMENÍCÍ ZE SOFTWARU ČI VE SPOJENÍ S NÍM NEBO Z POUŽITÍ ČI JINÉHO NAKLÁDÁNÍ SE SOFTWAREM.